Ochrana osobních údajů

Naše společnosti Aspretum a.s. postupuje při zpracování osobních údajů vždy  v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 

Naše společnost zpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb  pouze k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně vás o ně požádáme.  Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat  jméno a příjmení, e-mail a telefonní spojení. Vaše osobní údaje poskytujete naší společnosti Aspretum a.s. vždy a zásadně dobrovolně. V souvislosti s využíváním našich služeb můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám, a podobně.


Chcete vědět více?

Napište nám přes níže připravený formulář anebo nám rovnou zavolejte na 604 999 993.
Děkujeme.